مؤنث شرایط زندگی کارگردانی کاراکتر بازیگری

مؤنث: شرایط زندگی کارگردانی کاراکتر بازیگری کارگردان فیلمنامه بازیگران بازیگر انقلاب نمایش سریال

گت بلاگز اخبار پزشکی جلوگیری از پوکی استخوان با طب پزشکی گیاهی

به گزارش ایسنا و به نقل از ژورنال immunol res، زایو و همکاران در یک مقاله مروری بر نقش گیاه های دارویی چینی در درمان و پیشگیری از پوکی استخوان متمرکز شدند. طب پ

جلوگیری از پوکی استخوان با طب پزشکی گیاهی

جلوگیری از پوکی استخوان با طب پزشکی گیاهی

عبارات مهم : ایمنی

محققان چینی از نقش گیاه های دارویی چینی بر درمان پوکی استخوان خبر دادند.

به گزارش ایسنا و به نقل از ژورنال immunol res، زایو و همکاران در یک مقاله مروری بر نقش گیاه های دارویی چینی در درمان و پیشگیری از پوکی استخوان متمرکز شدند. طب پزشکی گیاهی چینی به کمک درمان و جلوگیری از پوکی استخوان شتافته است.

در چندین تحقیق علل پوکی استخوان بررسی شده است هست. دلایل پوکی استخوان مشمول بر فاکتورهای اندوکرین، تغذیه ای، ژنتیکی، فیزیکی و ایمنی هست. مطالعات استیوایمونولوژیک نشان می دهد که سیستم ایمنی و فاکتورهای ایمنی نقش تنظیمی مهم در رخداد پوکی استخوان دارند و مردم باید توجه زیادی به ارتباط بین ایمنی بدن و پوکی استخوان داشته باشند.

جلوگیری از پوکی استخوان با طب پزشکی گیاهی

سلول های استخوانی و ایمنی در مغز استخوان قرار گرفتند و در چندین ملکول تنظیمی، ملکول های سیگنالینگ و فاکتورهای رونویسی یکسان اند. فعالسازی غیر نرمال سیستم ایمنی، تعادل بین استخوان سازی و تخریب استخوان را به هم می زند که به از بین رفتن تعادل ساخت و ساز استخوان منجر می شود.

شیوع پوکی استخوان با زیاد کردن سن در جمعیت چینی ها زیاد کردن یافته است و جهت قرن ها درمان پزشکی سنتی چین نقش مهمی در جلوگیری و درمان پوکی استخوان داشته هست. گیاه های دارویی چینی دارای مزایای بی نظیری در تنظیم سیستم ایمنی دارند.

به گزارش ایسنا و به نقل از ژورنال immunol res، زایو و همکاران در یک مقاله مروری بر نقش گیاه های دارویی چینی در درمان و پیشگیری از پوکی استخوان متمرکز شدند. طب پ

واژه های کلیدی: ایمنی | سیستم | پزشکی | دارویی | جلوگیری | استخوان | درمان و پیشگیری | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz